Toen en nu – Autrefois et maintenant

Komma.
Dat was de titel van mijn laatste tekst hier in juni 2020.
Daarmee zette ik een punt achter tientallen fragmenten die ik schreef en deelde. Als een inkijk in mijn leven en werk in de vuurlinie van covid-19.
Uit die teksten groeide het boek ‘De helden van vandaag. Mijn covid-19-verhaal als CEO van Kliniek Sint-Jan.’ Het verscheen in de herfst, toen een volgende covid-19-golf ons alweer overspoelde.

Dat was toen. En nu, maanden na die komma, is het verhaal van covid-19 nog niet voorbij. Maar het krijgt een nieuwe wending en wij stilaan weer een toekomst.

Net daarom, net nu, pak ik de draad van het schrijven weer op.
Omdat de vele fijne reacties op het boek me verwarmen en aanmoedigen mijn verhaal te delen met de wereld.
Omdat het me helpt mijn gedachten te ordenen, mijn ervaringen vast te houden en het perspectief te bewaren.
Omdat dit niet alleen mijn verhaal is, maar het verhaal van mensen en een sterk team in een verwarrende tijd. Een verhaal als een bijzonder tijdsdocument.
En omdat woorden de kracht hebben om te verbinden ben ik blij jou hier weer te ontmoeten.

Intussen is er zoveel gebeurd, veranderd en gebleven. Dat moet ik je niet vertellen. Of toch even.

We hebben als ziekenhuis, als team veel geleerd uit de eerste golf.
Hoe ontmoedigend het is de covid-capaciteit af te bouwen om ze bij een nieuwe golf toch weer te moeten opstarten, bijvoorbeeld. En hoe essentieel we het vinden om de reguliere zorg te blijven aanbieden. Dat al wie ziek is – hoe of wat of wanneer dan ook – bij ons terecht moet blijven kunnen. Ook als team voelen we ons sinds toen sterker dan ooit. Of hoe deze crisis het fundament legt voor de toekomst van Kliniek Sint-Jan.

Het geduld en de moed van mensen zijn zwaar op de proef gesteld. Dat merk ik ook in mijn persoonlijk leven. Mijn man Bernard werkt sinds maart vorig jaar van thuis uit. Dat isolement weegt toch wel. Maar we prijzen onszelf gelukkig dat we de ruimte en de mogelijkheden hebben om comfortabel te wonen, te werken, te leven.
In tegenstelling tot de eerste golf, wonen de kinderen thuis. En ze zijn jong genoeg om gewoon naar school te kunnen, gelukkig. Helemaal anders is dat voor studenten, zoals de eerstejaars van de richting Office Management aan wie ik vorig semester het vak Bedrijfsorganisatie doceerde. Ook die ervaring verweef ik graag in deze teksten.
En natuurlijk: ik mis knuffels, vrienden, familie, restaurant- of cafébezoek, het spontane leven.
Maar er zijn nieuwe vooruitzichten, er is hoop nu. Dat helpt om vol te houden. Samen.

Wees weer welkom om me te lezen hier.
Wil je graag lezen wat voorafging, dat kan op deze website. Of natuurlijk ook in het boek ‘De helden van vandaag. Mijn covid-19-verhaal als CEO van Kliniek Sint-Jan.’ Tussen de teksten vind je er prachtige kunstwerken van mijn zus Katelijne.
Je kan het boek eenvoudig bestellen via dit formulier. Na betaling van €20 ontvang je het thuis in de brievenbus. De opbrengst gaat uiteraard integraal naar Kliniek Sint-Jan. Meer bepaald naar projecten die de weerbaarheid van medewerkers en het psychologisch welzijn van patiënten en hun families bevorderen. Dankjewel voor je steun.

….

Virgule.
C’était le titre de mon dernier texte en juin 2020.
C’était le point final après des dizaines de morceaux écrits et partagés. Comme un accès à ma vie et mon travail dans la ligne de tir du covid-19.
Ces textes se sont concrétisés dans un livre intitulé ‘Les héros d’aujourd’hui. Mon récit du covid-19 comme CEO de la Clinique Saint-Jean’. L’ouvrage est paru en automne pendant qu’une nouvelle vague du covid-19 nous submergeait déjà.

C’était autrefois.
Des mois après cette virgule, l’histoire du covid-19 n’est pas encore terminée. Nouvelle tournure de la pandémie et pour nous, petit-à-petit, un avenir.

C’est pourquoi, maintenant précisément, je recommence l’écriture.
Parce que les multiples réactions agréables au livre me réchauffent et m’encouragent à partager mon histoire avec le monde.
Parce que cela m’aide à ranger mes pensées, à garder mes expériences et à garder à l’esprit les perspectives envisagées.
Parce que ce n’est pas uniquement mon histoire mais celle de gens et d’une équipe solide dans une période confuse. Un livre comme un document d’une époque particulière.
Je suis contente de vous retrouver ici, grâce à la capacité de connexion des mots.

Entre-temps, tant de choses se sont passées, ont changé ou sont restées inchangées. Inutile de vous le dire. Ou rapidement alors.

La clinique et l’équipe ont appris tant de choses de la première vague.
Comme il fut décevant de réduire la capacité du covid pour devoir la ré-implémenter pendant une nouvelle vague.
Comment nous sommes persuadés de devoir continuer à garantir des soins réguliers. Que chaque malade – n’importe la façon, le pourquoi ou le moment – puisse toujours s’adresser à nous. L’équipe se sent plus forte que jamais. Voilà comment cette crise pose les bases de l’avenir de la Clinique Saint-Jean.

La patience et le courage sont mis à rude épreuve. Je l’éprouve même dans ma vie privée. Bernard, mon mari, fait du télétravail depuis le mois de mars dernier. Cet isolement n’est pas négligeable. Nous nous réjouissons d’avoir l’espace et les moyens de pouvoir habiter, travailler, vivre confortablement.
Les enfants, contrairement à la première vague, sont à la maison. Leur jeune âge leur permet d’aller à l’école, dieu merci. Il en est tout autrement pour les étudiants, comme ceux de la première année de la section Office Management. Je leur ai donné, ce dernier semestre, un cours d’organisation d’entreprise et cette expérience s’entremêle avec mes textes.
Je regrette évidemment les câlins, les amis, la famille, les restaurants ou les bistrots, la vie spontanée. Les nouvelles perspectives sont là. Dès à présent il y a de l’espoir. Tout cela nous aide à persister. Tous ensemble.

Bienvenue et bonne lecture.
Consultez ce site web ou feuilletez le livre ‘Les héros d’aujourd’hui. Mon récit du covid-19 comme CE0 de la Clinique Saint-Jean’ si vous désirez lire ce qui précède. Vous y trouverez – parmi les textes – de vraies perles artistiques de Katelijne, ma sœur.

Commandez ce livre tout simplement via ce formulaire. Il vous sera envoyé après paiement de 20€. Les bénéfices sont entièrement au profit de la Clinique Saint-Jean dans le but de financer des projets qui contribuent à la résilience des collaborateurs et au bien-être psychosocial des patients et leurs familles. Merci pour votre soutien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.