de belofte van de zomer – la promesse de l’été

Juni is voor mij altijd een bijzonder moment: het einde van het schooljaar van de kinderen (met eentje die de poort van de lagere school voorgoed dichtslaat), de belofte van de zomer… Professioneel betekent deze maand een resem jaarvergaderingen en raden van bestuur met de goedkeuring van de jaarrekening 2020. Ik kon het afgelopen jaar nu dus eindelijk definitief afsluiten. En daarbij hoort altijd een moment van terugblikken op wat is geweest en vooruitkijken naar wat moois de komende periode brengt.

16 maanden leven we nu al met COVID-19. De pandemie was de reden dat ik vorig jaar in de lente met deze blog startte. Wat is er veel veranderd tegenover die eerste periode en wat hebben we veel geleerd.

De manier waarop we erin slaagden om in Kliniek Sint-Jan de uitdagingen door COVID te managen, met ups en downs, is iets waar heel ons team trots op mag zijn en blijven. En er is nog reden tot fierheid voor team Sint-Jan: zelfs op de moeilijkste momenten bleven we niet bij de pakken zitten. Samen slaagden we erin om in de crisis de opportuniteiten te zien en te benutten. Centraal in onze strategie blijft patient experience. We scherpten de voorbije maanden, mede dankzij COVID, onze visie verder aan en maken ze met tal van initiatieven steeds zichtbaarder voor onze patiënten. We boekten aanzienlijke vooruitgang in ons strategisch meerjarenplan. De bouw- en renovatiewerken in elk van onze sites zijn daar een mooi voorbeeld van. Het lawaai nemen we er even bij…

En zelfs al lopen onze groeiambities door COVID vertraging op, de relance van de kliniek zet zich door.

Ik begin dus aan de zomer met groot optimisme, al besef ik dat sommigen – ook in mijn team – uitgeput en uitgeblust zijn door 16 maanden COVID. Maar nu de hoop op een terugkeer naar een normaal leven – zonder maskers en 1,5 meter afstand – groter is dan ooit, kunnen we hopelijk met een welverdiende break terug de nodige energie opdoen.

Ik wens jullie allen een mooie, zorgeloze zomer.

Ben je nog op zoek naar lectuur? Je vindt het jaaroverzicht van Kliniek Sint-Jan hier.

Juin est toujours un mois particulier pour moi : la fin de l’année scolaire des enfants (dont un quitte définitivement l’école primaire), la promesse de l’été … Du côté professionnel, ce mois est celui d’une succession de réunions annuels et de conseils d’administration avec l’approbation du compte annuel 2020. Ce n’est que maintenant que j’ai pu clôturer définitivement l’année précédente. Cela implique toujours un moment de rétrospection et un regard vers la beauté de la période à venir.

Cela fait 16 mois que nous cohabitons avec le COVID-19. La pandémie fut la raison du blog, au printemps de l’année passée. Tant de choses ont changé depuis cette première période et nous avons appris tant de choses.

Toute notre équipe peut être et rester fière de la façon dont nous avons réussi à manager les défis du COVID à la clinique Saint-Jean, avec des hauts et des bas. Et il y a encore de quoi être fier : nous ne sommes jamais restés les bras croisés, même pas dans les moments les plus pénibles. Tous ensemble, nous avons toujours réussi à voir les opportunités de la crise et d’en profiter.

L’expérience patient reste au centre de notre stratégie. Nous avons affiné ces derniers mois, grâce aussi au COVID, notre vision, illustrée pour nos patients par de nombreuses initiatives.  Le progrès réalisé dans notre plan stratégique pluriannuel est significatif. Les travaux de construction et de rénovation dans chacun de nos sites en témoignent. Et le bruit … on s’y habitue.

Et même si le COVID freine nos ambitions de croissance, la relance de la clinique se poursuit.

C’est donc avec grand enthousiasme que j’entame l’été, bien que je suis consciente que certains collègues, e. a de mon équipe, sont épuisés et abattus par 16 mois de COVID. Maintenant que l’espoir d’un retour à la vie normale – sans masque et à 1,5 mètre – est plus grande que jamais, nous espérons recharger nos batteries pendant un break bien mérité.

Je vous souhaite à tous un bel été sans souci.

Besoin de lecture? Le rapport annuel de la clinique Saint-Jean est disponible ici

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.