Huiselijk gekooid – En cage à la maison

23.03
Mijn oudste zoon Arthur woont bij mijn zus Katelijne in Gent.
Vandaag gingen ze zwaaien naar oma en opa, in dezelfde stad.
Wat is er in deze tijd veel nabijheid, ondanks alle verte en afstand.
Het raam tussen hen is als een kader. In een kader.
Het is ons kader waardoor we de wereld zien vandaag.
Het begrenst. Mijn zoon én mijn ouders.
Huiselijk gekooid.


23.03
Mon fils aîné Arthur vit avec ma sœur Katelijne à Gand.
Aujourd’hui, ils ont été saluer leurs grand-mère et grand-père dans la même ville.
Comme il y a de la proximité aujourd’hui, y compris lorsqu’on est distants ! La fenêtre entre eux est comme un cadre. Dans un cadre.
C’est notre cadre à travers lequel nous voyons le monde aujourd’hui.
Cela délimite. Mon fils et mes parents.
En cage à la maison.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *